Kalasi

Banden smeden met scholen in Kongo-Central

Vaku

Vaku

 • Naam: NTIMA KIA
 • Ligging: afgelegen in Mayombewoud: 120 km van Boma.
  Vanaf Luango moet je nog 45 km slechte zandwegen nemen: in het regenseizoen vaak enkel per moto te bereiken met alle gevolgen van dien.
  Het is de oude missie Vaku Khesa met kerk en school, geleid door abbés. Vlak ernaast: een hospitaal en scholen van de zusters.
  Daarrond liggen wel 50 kleine dorpen/woonkernen, erg verspreid in het woud, verbonden door een net van voetpaden.
 • Gebouwen: Lagere school: oude gebouwen (80j oud)
  Secundaire school: recenter gebouw (60j), maar erg bedreigd door erosie van de heuvel.
  Geen netstroom; generator geeft 2 uur elektriciteit ’s avonds. Sinds juni 2017 één zonnepaneel-installatie.
 • Lagere school:  relatief goede onderwijskwaliteit. Leerlingenaantal stijgt.Enige school waar de directeur een leek is. Voor hem heeft KALASI een woning ingericht op de schoolcampus. Naast deze woning worden (in 2021) nog enkele woongelegenheden voor jonge leerkrachten opgericht.
 • Secundaire school: zeer moeilijk om gekwalificeerde vakleerkrachten aan te trekken en/of te behouden.
 • Specifieke problemen: slechte huisvesting van de leerkrachten
  en de steeds slechtere staat van de verbindingswegen met de banen naar Tshela , Matadi of Boma. Eind 2021 werd de weg wel verbeterd. (Voor hoe lang?)
  Landbouwproducten kunnen moeilijk vervoerd en verkocht worden.
  Gevolg: geen geld om schoolgeld te betalen.
 •